Obchodní podmínky

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky e-shopu www.koppik.cz

Zákazník svou objednávkou stvrzuje, že se seznámil s následujícími podmínkami a souhlasí s nimi v plném rozsahu:

Provozovatelé:

Pavel Kopp

Korandova 650

Ostrava – Stará Bělá

724 00

IČ: 03729141

 

Vyřizování objednávek, komunikace se zákazníky a dodavateli a zastoupení na soutěžích:

Pavel Kopp

Mail: koppik@koppik.cz

Územní a právní platnost

Nákupy v tomto obchodě lze realizovat pro území České republiky nebo po individuální domluvě do zahraničí (e-mail), výhradně jejímiž zákony se obchody zde realizované řídí (zejména §52-57 občanského zákoníku).

Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit objednávku a odeslat objednané zboží v dohodnutém termínu na adresu kupujícího. Objednávku může prodávající odmítnout, pokud kupující opakovaně odmítá odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. Prodávající má právo od objednávky odstoupit, stane-li se plnění nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na jiném plnění.

Prodávající si vyhrazuje právo na stornování objednávky z důvodů nedostatečných kapacit skladu, či výrobních kapacit. Došlo-li k připsání úhrady na účet prodávajícího, bude prodávající neprodleně informovat o případném stornování objednávky a bez prodlení poukáže úhradu za stornovanou objednávku na účet kupujícího. Vše po předchozí e-mailové domluvě.

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést platnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou je zákazník seznámen při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Objednávka, uzavření smlouvy

Objednávka je návrhem kupní smlouvy, která vzniká samotným dodáním zboží. Poznámkám v objednávkovém formuláři provozovatel vyhovuje, pokud to závažně nemění produkt, cenu a vše je dostupné bez zdržení. Poznámky, které mění charakter dodávky jsou zdrženy a čeká se na elektronickou odpověď od zákazníka.

 

Zrušení objednávky

Zrušení objednávky ze strany prodávajícího je možné z technických důvodů, náhlé změny nákupních cen nebo jiných závažných okolností. O důvodech zrušení a možných řešeních bude zákazník vždy neprodleně vyrozuměn.

Poštovné, dopravní služby (způsob dodání zboží)

Zboží zasíláme prostřednictvím České pošty, Zásilkovnou nebo je možný osobní odběr po předchozí domluvě. Zboží je možné zaslat na dobírku . Poštovné závisí na hmotnosti a objemu zásilky. Plné poštovné je vidět při potvrzování objednávky, dále se poštovné nemění. Více informací v platbě dole.

Termín dodání

U dodávek až na dodanou adresu je potřeba vždy uvést do objednávky kontaktní telefonní číslo. Nepřijme-li objednatel objednanou zásilku, způsobí tím škodu, která bude následně vymáhána občansko-právní cestou.

Ceny, slevy

Nejsem plátcem DPH. Všechny ceny jsou uváděny s DPH. K ceně se vždy připočítává poštovné, podle zvolené alternativy dopravy (viz výše).

Záruka a reklamace

Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u prodávajícího. Zákazník je povinen předat zboží prodávajícímu v originálním balení, s originálním dokladem o koupi (daňový doklad) a je povinen uvést také důvod reklamace. Pokud není u výrobku dodán záruční list s vyznačenou záruční dobou, činí tato doba 24 měsíců, není-li na daňovém dokladu vyznačena delší. Dodavatel se zavazuje dodržovat záruční lhůty garantované výrobcem. Záruční doba začíná datem uvedeným na daňovém dokladu. Záruka se nevztahuje na vady, které jsou způsobeny normálním opotřebením, nesprávnou manipulací, neodborným zásahem, mechanických poškozením třetí osobou nebo byl-li výrobek používám, nebo ošetřován v rozporu s návodem na použití a údržbu.

Vrácení zboží

Zboží je možno vrátit do 14-ti dnů od obdržení, v původním neporušeném obalu (je-li to možné), nepoškozené a nepoužité, ve 100% funkčním stavu s originálním dokladem o koupi. Náklady spojené s vrácením zboží hradí kupující.  Prodávající vrátí čásku za zboží a nejlevnější částku za dopravu k zákazníkovi. Částka za zboží může být snížena o nadměrné opotřebení, které nevzniklo správným a běžným užíváním. Částka bude převedena zpět zákazníkovi do 14 dní od přijetí zboží.

Kupující má rovněž právo zažádat přiměřenou slevu na výrobně poškozené zboží (na vady špatnou, neodbornou manilpuací žádný nárok nemá). Provozovatel si může vybrat, zda poškození opraví na vlastní náklady, nebo vrátí částku.

Právní rámec

Provozovatelé elektronického obchodu koppik.cz neodpovídají za jakékoliv hmotné či nehmotné škody vzniklé v souvislosti s užitím informací uveřejněných na těchto stránkách. Tyto jsou poskytovány s nejlepším vědomím provozovatelů, kteří nenesou odpovědnost za jejich úplnost či technickou přesnost. Provozovatelé rovněž neodpovídají za jakoukoli škodu způsobenou virem při stahování dat z těchto stránek. Provozovatel si vyhrazuje právo informace zde uvedené upravovat či měnit bez předchozího upozornění.

Ochrana osobních údajů

Veškeré údaje, které zde zákazník uvádí podléhají ustanovením z.č. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele elektronického obchodu a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky.
Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí z.č. 101/2000 Sb., Zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.
Zákazník svým svobodným rozhodnutím (stisk tlačítka „Potvrdit“) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele těchto stránek.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky internetového obchodu nabývají účinnosti 26.11.2017 a ruší tím veškerá předchozí ustanovení. Provozovatel si vyhrazuje právo změny.

V Ostravě dne 26.11.2017

Pavel Kopp

www.koppik.cz

 

POSTUP REKLAMACE
  1. Zašlete informační e-mail s popisem závady zboží na adresu koppik@koppik.cz
  2. Na kopii daňového dokladu (faktury) popište stručně závadu na zboží.
  3. Tuto kopii daňového dokladu (fakturu) s popisem závady na zboží odešlete spolu s vadným zbožím v originálním obalu na naši kontaktní adresu. Reklamované zboží vždy odesílejte doporučeně pro případ jeho ztráty doručovatelem.
  4. V případě, že reklamace nebude vyřízena v zákonné lhůtě třiceti dnů, má kupující právo na odstoupení od smlouvy a náhradu v plné výši.
Total Page Visits: 471 - Today Page Visits: 1